Prywatne: Rada Programowa

bio_hanna_gronkiewicz-waltzHanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

Prawniczka, ekonomistka, polityk. Prezydent miasta stołecznego Warszawy od 2 grudnia 2006 roku. Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1992–2001, przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998–2001, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w latach 2001–2004, posłanka na Sejm RP V kadencji w latach 2005–2006, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego, Prawa Gospodarczego i Prawa Bankowego.

Od listopada 2012 r., jako pierwsza Polka i pierwsza reprezentantka Europy Środkowej, pełni funkcję przewodniczącego EUROCITIES.

 

Powrót