Prywatne: Rada Programowa

Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

Ekspert gospodarczy, od wielu lat specjalizujący się w zarządzaniu projektami. członek licznych organizacji i stowarzyszeń gospodarczych. Ukończył Wydział Elektroniczny na Politechnice w Budapeszcie oraz SGPiS (SGH) w Warszawie. Studiował zarządzanie, politykę gospodarczą i problematykę małych i średnich przedsiębiorstw w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Korei. W latach 1991-1993 był posłem Sejmu RP – członkiem Komisji Współpracy z Zagranicą. Na początku lat dziewięćdziesiątych kierował ze środków PHARE Programem Promocji Polskiego Eksportu EXPROM. Od 1990 roku pełni funkcję Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1993 roku reprezentuje Krajową Izbę Gospodarczą w Stowarzyszeniu Izb Przemysłowo – Handlowych EUROCHAMBRES w Brukseli, a od września 2005 jest Członkiem Zarządu tego Stowarzyszenia. Zarządzał udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze. Był Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2005 w Aichi (Japonia).

Prowadził wykłady i prelekcje w wielu krajach świata. Jest autorem wielu ekspertyz i publikacji z zakresu ekonomii, marketingu i promocji. Za swoją działalność odznaczony wieloma odznaczeniami i orderami, m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Zasługi Republiki Węgierskiej i Republiki Estonii, Orderem Wielkiego Księcia Giedymina Republiki Litwy.

Powrót