Aktualności

Globe Forum

22 maja 2015

Tegoroczna edycja VI Kongresu Innowacyjnej Gospodarki poszerzyła swoją formułę nie tylko o szerszy kulturowy kontekst debaty o polskiej gospodarce, ale również o międzynarodowego partnera – GLOBE FORUM.

Globe Forum to organizacja działająca w 35 państwach, mająca na celu usprawnienie ekosystemu innowacji, aby ułatwić wejście na rynek innowatorom i przedsiębiorcom. Jej główną ideą jest praca z wyzwaniami, w ramach których możliwe jest rozwiązywanie rzeczywistych problemów związane z rozwojem przemysłu, sektora publicznego czy infrastruktury. Globe Forum rozwinęło się w przestrzeń współpracy działającą na rzecz rozwoju innowacji, w której mogą się spotkać przedstawiciele przemysłu, sektora publicznego, innowatorzy i inwestorzy. W rzeczywistości i wirtualnie.

W dniach 9-10 czerwca na Politechnice Warszawskiej pod hasłem „Answer the Future” odbędzie się wspólne wydarzenie: Kongres Innowacyjnej Gospodarki oraz Globe Forum.

Powrót