VIII Kongres Innowacyjnej Gospodarki
VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki
kig7-gowin Jarosław Gowin podczas VII Kongresu Innowacyjnej Gospopdarki

Jarosław Gowin
podczas
VII Kongresu
Innowacyjnej
Gospopdarki

kig7-gowin Jarosław Gowin podczas VII Kongresu Innowacyjnej Gospopdarki
Mateusz Morawiecki na VII Kongresie Innowacyjnej Gospodarki

Mateusz Morawiecki na VII Kongresie Innowacyjnej Gospodarki.

Mateusz Morawiecki na VII Kongresie Innowacyjnej Gospodarki
VI Kongres Innowacyjnej Gospodarki - relacja

Relacja: VI Kongres Innowacyjnej
Gospodarki
i Globe Forum

ANSWER
THE
FUTURE

VI Kongres Innowacyjnej Gospodarki - relacja
konkurs-polska-cyfrowa-2020

Polska Cyfrowa 2020+


Zgłoszenia do 31 sierpnia!

konkurs-polska-cyfrowa-2020
innovatica-2015-wyniki

INNOVATICA 2015

wyniki

innovatica-2015-wyniki
V Kongres Innowacyjnej Gospodarki: relacja

VIII Kongres Innowacyjnej Gospodarki

8-9 listopada 2017 Warszawa, KIG#8

Kongres Innowacyjnej Gospodarki

Wydarzenie mające na celu stworzenie otwartej platformy wymiany opinii pomiędzy wszystkimi uczestnikami-beneficjentami proinnowacyjnych działań w naszym kraju, która posłuży do wypracowania konkretnych rozwiązań, przyspieszających proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu innowacyjnego.

W ciągu siedmiuedycji Kongresu naszymi gośćmi byli wybitni przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki, m.in.: Bronisław Komorowski, Marek Belka, Michał Boni, Jarosław Gowin, Jerzy Hausner, Michał Kleiber, Marcin Korolec, Janusz Lewandowski, Bożena Lublińska-Kasprzak, Mateusz Morawiecki, Waldemar Pawlak, Janusz Piechociński Maria Siemionow, Aleksander Wolszczan, a także największych innowacyjnych firm takich jak ORANGE, PGNiG, AREVA, Medtronic, Citi Handlowy, PKO Bank Polski, PKN Orlen, Facebook, Kapsch czy Roche Pharmaceuticals..

Gośćmi specjalnymi byli m.in. Francis Fukuyama, laureat Nagrody Nobla Joseph E. Stiglitz czy Charles Landry.

Podczas VI edycji (2015), której hasłem było: „Answer the Future”, szczególnie dużo uwagi poświęcono projektowi reformy kulturowej, koniecznej, aby pchnąć Polskę w kierunku zasadniczych zmian społęcznych i gospodarczych. Podczas VI Kongresu zaprezentowano przygotowywany kilka miesięcy raport, przygotowany pod redakcją Jacka Żakowskiego przez zespół ekspertów i ekspertek: Edwina Bendyka, Janusza Czapińskiego, Przemysława Czaplińskiego, Annę Gizę-Poleszczuk, Roberta Kwaśnicę, Jarosława Makowskiego, Radosława Markowskiego, Mirosławę Marody, Elżbietę Mączyńską, Andrzeja Olechowskiego i Jacka Santorskiego. Raport przedstawia analizę stanu faktycznego, wskazuje główne „hamulce” w poszczególnych dziedzinach (m.in. szkole i nauce, systemie politycznym gospodarce i systemie społecznym) i prezentuje plan działań naprawczych. Cały raport dostępny jest TUTAJ w formacie PDF i audio.

VII edycja Kongresu Innowacyjnej Gospodarki odbyła się 8 i 9 czerwca 2016 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Debata skupiona była na czterech głównych obszarach: Digital, Smart Cities, Zdrowie oraz Innowacyjna infrastruktura. Gościem specjalnym VII edycji była Nicola Mendelsohn, wiceprezes Facebook na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Historia Kongresu

I Kongres Innowacyjnej Gospodarki

I Kongres Innowacyjnej Gospodarki miał na celu stworzenie platformy wymiany idei związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki w Polsce, w której uczestniczyli czołowi przedstawiciele świata nauki, polityki, biznesu oraz mediów. Ideą Kongresu była koncepcja sprawnego państwa wykorzystującego narzędzia nowoczesnej komunikacji z obywatelem oraz nowoczesnej gospodarki wspierającej rozwój innowacyjnego biznesu.


Dowiedz się więcej

 

II Kongres Innowacyjnej Gospodarki

II Kongres Innowacyjnej Gospodarki, który odbył się w czerwcu 2011r. w Centrum Nauki Kopernik i przebiegał pod hasłem „Innowacyjni ludzie – Innowacyjna Gospodarka” okazał się wielkim sukcesem w wymiarze merytorycznym i medialnym. Zgromadzenie czołowych polityków oraz ekspertów, naukowców i przedstawicieli biznesu, jak również gości zagranicznych spowodowało, że wydarzenie to uznane zostało przez wielu gości za unikatowe w skali naszego kraju.


Dowiedz się więcej

III Kongres Innowacyjnej Gospodarki

W dniach 24-25 maja w Centrum Nauki Kopernik odbył się III Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Hasłem tegorocznej edycji było: „Innowacyjność – jak to robią inni? Uczmy się od najlepszych!”.


Dowiedz się więcej

 

IV Kongres Innowacyjnej Gospodarki

W dniach 25-26 czerwca w Centrum Nauki Kopernik odbył się IV Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Hasłem tegorocznej edycji było: „Konkuruj. Mierz wysoko. Wygrywaj!”.


Dowiedz się więcej

V Kongres Innowacyjnej Gospodarki

W dniach 16-17 czerwca w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie odbył się V Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Hasłem tegorocznej edycji było: „25+ Sukces wymaga zmian!”


Zobacz relację
 

VI Kongres Innowacyjnej Gospodarki

W dniach 9-10 czerwca w gmachu Politechniki Warszawskiej w Warszawie odbył się VI Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Hasłem tegorocznej edycji było: „ANSWER THE FUTURE”


Zobacz relację

VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki

W dniach 8-9 czerwca 2016 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki.


Zobacz relację
   

Innovatica

Nieodłącznym elementem Kongresu Innowacyjnej Gospodarki są Nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji – „INNOVATICA”. Nagrody przyznawane są najlepszym menedżerom oraz firmom, instytucjom, produktom, usługom, które są liderami w dziedzinie innowacji.

Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji,
  • innowacyjnego rozwiązania,
  • osobistości innowacyjnej.

Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Kapituła powołana przez Prezesa KIG p. Andrzeja Arendarskiego, ona również decyduje o przyznaniu nagród.

 

Szczegóły dotyczące nagrody

 

zdjecie_nagroda_innovatica