Aktualności

Relacja: VI Kongres Innowacyjnej Gospodarki i Globe Forum, ANSWER THE FUTURE

9 lipca 2015

Pod takim hasłem 9 i 10 czerwca, w gmachu Politechniki Warszawskiej, odbyła się VI edycja Kongresu Innowacyjnej Gospodarki po raz pierwszy połączonego z Globe Forum. Podczas dwóch dni w wydarzeniu udział wzięło wielu wybitnych gości zarówno ze świata polityki, nauki, biznesu i mediów.

Pierwszy dzień Kongresu i Globe Forum został poświęcony projektowi reformy kulturowej w Polsce, która doprowadzić ma do społecznych zmian – w perspektywie +20, +30 i +40 lat. Raport, przygotowany przez zespół (Edwin Bendyk, Janusz Czapiński, Przemysław Czapliński, Anna Giza-Poleszczuk, Robert Kwaśnica, Jarosław Makowski, Radosław Markowski, Mirosława Marody, Elżbieta Mączyńska, Andrzej Olechowski, Jacek Santorski), reprezentujący różne dyscypliny, pod redakcją Jacka Żakowskiego jest analizą stanu faktycznego, przedstawieniem „hamulców” w poszczególnych dziedzinach (m.in. szkole i nauce, systemie politycznym gospodarce i systemie społecznym) i przedstawieniem planu działań naprawczych. Cały raport dostępny jest w formacie PDF i audio na stronie www.kig.pl/raport-reforma-kulturowa-2020-2030-2040.html

Podczas Kongresu i Globe Forum odbyło się również wiele paneli poświęconych możliwościom rozwoju ekosystemu innowacji:

  • wykorzystaniu Funduszy UE w kontekście rozwoju branż o dużym potencjale wzrostu/Fundusze Unijne – Focus na nowe horyzonty,
  • ścieżce rozwoju opartej na innowacjach i wiedzy jako jedynej prowadzącej do sukcesu rozwojowego kraju/B+R Open Innovation – Zmiana Pokoleń; Innowacje w Polsce – Kierunki Rozwoju; IP: Od Własności Intelektualnej do Własności Produktu,
  • analizie case studies i trendom przyszłości/Crowd Sourcing&Crowd Funding; Digital Disruption w Polsce,
  • prezentacji success stories/Business Angels&Venture Capitals,
  • wyzwaniom związanym z innowacjami/Digital Cities 2.0; Innowacje w infrastrukturze; Bankowość mobilna; Program Bridge.

Gościem specjalnym pierwszego dnia wydarzenia był Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Drugi dzień Kongresu i Globe Forum, był nie tylko dyskusją nad szansami i zagrożeniami polskiej gospodarki, ale zawierał również mocny akcent międzynarodowy – Polsko-Tajwańskie Forum Biznesu. Gośćmi specjalnymi byli Shih-Chao Cho, Wiceminister w tajwańskim Ministerstwie Gospodarki, Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu w polskim Ministerstwie Gospodarki, Fred P.C. Huang, Wiceprzewodniczący CIECA oraz Michael Lin, Prezes Tajwańskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Uczestnicy Kongresu, w ramach Polsko-Tajwańskiego Forum Biznesu mieli możliwość odbycia spotkań B2B, jak również wysłuchania dyskusji plenarnej z udziałem przedstawicieli tajwańskich firm, która dotyczyła modeli finansowania na Tajwanie.

Zwieńczeniem VI Kongresu Innowacyjnej Gospodarki i Globe Forum było wręczenie nagród Prezesa KIG „INNOVATICA 2015”.
W tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej INNOVATICA zostało zgłoszone kilkadziesiąt wniosków. Jury w składzie: Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Zbigniew Dworzecki, Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk przyznało nagrody w następujących kategoriach:

  • w kategorii Innowacyjna firma zwyciężyło Young Digital Planet S.A.
  • w kategorii rozwiązanie innowacyjne zwyciężyło KRAUCK-SYSTEMS
  • w kategorii osobowość innowacyjna zwyciężył Grzegorz Benysek.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej przyznał w tym roku również specjalne wyróżnienia – Nagrodę Specjalną dla Marcina Beme, założyciela i szefa Audioteka.pl

Jacek Żakowski – moderator całego wydarzenia oraz redaktor raportu „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040” – został uhonorowany Medalem 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej.

 

 

Powrót