Konkurs Polska Cyfrowa 2020+: III edycja

W 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza pod Patronatem Orange organizuje III edycję konkursu kierowanego do doktorantów: Polska Cyfrowa 2020+

Wspólnie poszukujemy najciekawszych analiz, propozycji zastosowania nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, które przybliżą nam wizję Polski Cyfrowej 2020+. Wasze opinie, komentarze i cenne spostrzeżenia, jak optymalnie zarządzać rozwojem cyfrowym Polski, aby wszyscy obywatele byli gotowi na impet cyfrowy, pomogą nam kształtować przyszłość na kolejne lata. Konkurs ten, to również próba znalezienia odpowiedzi, które działania  spośród trzech obszarów: gospodarka cyfrowa, efektywna polityka regulacyjna oraz kompetencje cyfrowe społeczeństwa, będą stanowić kluczowy fundament dla cyfrowego rozwoju kraju.

Zastanów się, co można jeszcze zrobić, aby skok cyfryzacyjny, którego jesteśmy obecnie świadkami, pozytywnie wpłynął na rozwój gospodarki nowych technologii i wzrost kompetencji cyfrowych. Jakie znaczenie dla rozwoju Polski będzie miała strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego ogłoszona w maju przez Komisję Europejską? Czy stanie się ona dźwignią polskiego rozwoju, czy też spowoduje liczne zagrożenia? Polska zajmuje dopiero 23 miejsce wśród państw UE jeśli chodzi o korzystanie z usług internetowych. Jak zmotywować ludzi do pełniejszego korzystania z internetu, aby do 2020 roku nie zostali cyfrowymi analfabetami?

Konkurs Polska Cyfrowa 2020+ to idealne miejsce do zderzania poglądów ekspertów rynkowych z wizją młodego środowiska naukowego. Każdy głos liczy się w tej dyskusji! Na autorów najciekawszych opracowań, spośród trzech kategorii: ekonomia, prawo, socjologia, czekają stypendia naukowe Orange w wysokości 10 000 zł. Rejestracja do Konkursu startuje już 8-go czerwca br.

 

Skład Jury:

 • Mieczysław Bąk, Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Orange Polska
 • Maciej Gawroński, MARUTA WACHTA SP.J.
 • Natalia Hatalska, ekspert w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej
 • Agnieszka Skala, Politechnika Warszawska i SPIN Szkoła Przedsiębiorczości Innovation Nest

oraz laureaci minionych edycji Konkursu:

 • Jerzy Toborowicz (kat. ekonomia), Aneta Zwolińska (kat. prawo), Witold Kołodziejczyk (kat. socjologia)

 

Jak zgłosić się do konkursu?

Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie”), w terminie do dnia 31.08.2016 roku Doktorant powinien:

 • a. prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej
 • b. potwierdzić, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego postanowienia,
 • c. podać dane wymagane do dokonania Zgłoszenia, w tym w szczególności:
  • imię i nazwisko,
  • adres email,
  • tel. kontaktowy,
  • adres i siedzibę uczelni/instytutu naukowego,
  • zwięzły opis prac badawczych, nad którymi obecnie pracuje lub które zostały już przez niego zrealizowane,
  • wskazać jedną kategorię Opracowania, które będzie przygotowywać w przypadku zakwalifikowania do II etapu Konkursu oraz przedstawić krótki opis koncepcji Opracowania.
 • d. przesłać zgłoszenie na adres: polskacyfrowa2020@kig.pl

 

Harmonogram konkursu Polska Cyfrowa 2020+

 • 8 czerwca 2016 – rozpoczęcie naboru do konkursu
 • 26 września 2016 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń
 • 10 października 2016 – ogłoszenie wyników preselekcji
 • 30 listopada 2016 – zakończenie terminu wysyłania opracowań
 • 30 grudnia 2016 – ogłoszenie wyników konkursu
 • styczeń 2017 – uroczyste wręczenie nagród

 

Regulamin konkursu Polska Cyfrowa 2020+ – edycja III

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt: estusinska@kig.pl

 

Poprzednie edycje

Konkurs Polska Cyfrowa 2020+: II edycja

W 2015 r. odbyła się druga edycja konkursu „Polska Cyfrowa 2020+”, organizowanego przez Orange Polska i Krajową Izbę Gospodarczą. Jury w składzie:

 • Mieczysław Bąk, Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Orange Polska
 • Maciej Gawroński, Partner zarządzający w polskim biurze Bird & Bird
 • Natalia Hatalska, ekspert w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej
 • Agnieszka Skala, Politechnika Warszawska i SPIN Szkoła Przedsiębiorczości Innovation Nest

oraz laureaci I edycji Konkursu:

 • Jerzy Toborowicz (kat. ekonomia), Monika Swaczyna (kat. prawo) i Piotr Osiadły (kat. socjologia).

wybrało w 2 etapach najlepsze prace i wyłoniło następujących laureatów.

Ekonomia

 • Kamil Pruchnik
 • Kamil Andrzejewski
 • Tomasz Bednarski

Prawo

 • Aneta Zwolińska
 • Jacek Czarnecki
 • Milena Bodych-Biernacka
 • Konrad Różowicz

Socjologia

 • Witold Kołodziejczyk
 • Dominika Czerniawska
 • Daniel Kontowski

Zwycięzcom gratulujemy!

 

Konkurs Polska Cyfrowa 2020+: I edycja

W 2014 r. odbyła się pierwsza edycja konkursu „Polska Cyfrowa 2020+”, organizowanego przez Orange Polska i Krajową Izbę Gospodarczą. Jury w składzie:

 • Mieczysław Bąk, Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Orange Polska
 • Maciej Gawroński, Partner zarządzający w polskim biurze Bird & Bird
 • Natalia Hatalska, ekspert w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej
 • Ryszard Petru, Prezes Towarzystwa Ekonomistów Polskich

wybrało w 2 etapach najlepsze prace i wyłoniło następujących laureatów.

Ekonomia

 • Jerzy Toborowicz
 • Łukasz Zgiep
 • Grzegorz Bogdan

Prawo

 • Monika Swaczyna
 • Remigiusz Mróz
 • Konrad Różowicz

Socjologia

 • Piotr Wojciech Osiadły
 • Łukasz Mirocha
 • Daniel Kontowski

Zwycięzcom gratulujemy!

 

 

Organizator: Patron:
Krajowa Izba Gospodarcza Orange