Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Polska Cyfrowa 2020+: III edycja

  Część I - REJESTRACJA

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Telefon

  Nazwa uczelni/instytutu, w którym się doktoryzujesz:

  Nazwa wydziału/jednostki:

  Potwierdź, że zapoznałeś/aś się z Regulaminem Konkursu.
    Tak, potwierdzam

   

  Część II - ZGŁOSZENIE

  Opisz swoje dotychczasowe osiągnięcia i dorobek naukowy. Możesz opisać prace/badania, które ukończyłeś/aś, lub które są obecnie w trakcie realizacji (max. 2000 znaków).

   

  Wybierz jedną z poniższych kategorii Opracowania, które zamierzasz przygotować w przypadku zakwalifikowania do II etapu Konkursu.

  EKONOMIA - rozwój państwa cyfrowego - zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich sektorach gospodarki; wyzwania rynku komunikacji elektronicznej; możliwości wsparcia rozwoju gospodarki cyfrowej zmierzającej do budowy potencjału ekonomicznego polskich przedsiębiorstw oraz poprawy jakości życia obywateli w oparciu o technologie ICT; etc.PRAWO - regulacje a inwestycyjne perspektywy przedsiębiorców telekomunikacyjnych; stymulowanie wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym; wzmocnienie pozycji konsumenta i zapewnienie jakości usług; etc.SOCJOLOGIA - tworzenie warunków do dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego; edukacja cyfrowa na wszystkich szczeblach nauczania; rozwój zaufania do technologii cyfrowych; sposoby walki z wykluczeniem cyfrowym; etc.

   

  Krótki opis koncepcji Opracowania (max. 1000 znaków).

   

  Tytuł Opracowania:

   

  Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „Polska Cyfrowa 2020+” przez Krajową Izbę Gospodarczą zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

    Tak, potwierdzam


  Kod weryfikujący (wymagany)
  captcha

   

   

   

  Organizator: Patron:
  Krajowa Izba Gospodarcza Orange