Aktualności

Jarosław Gowin podczas VII Kongresu Innowacyjnej Gospopdarki: Polska wobec czwartej rewolucji technologicznej

14 lipca 2016

Wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin 8 czerwca był gościem otwarcia VII Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Podczas swojego wystąpienia wskazywał, w jaki sposób Polska powinna odpowiadać na wyzwania, stawiane gospodarkom przez czwartą rewolucję technologiczną.

Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu podkreślał, że Polska może i powinna dokonać technologicznego skoku, który pozwoli na aktywne uczestnictwo i czerpanie korzyści z czwartej rewolucji technologicznej. Wicepremier wskazywał na konieczność znajdowania pomysłów i rozwiązań – takich jak plan odpowiedzialnego rozwoju, przedstawiony niedawno przez wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego – pozwalających Polsce na wychodzenie z fazy gospodarki imitacyjnej, z bycia „montownią Europy”. Zdaniem Gowina, polską szansa paradoksalnie jest większa dzięki naszej rencie zapóźnienia, a takzę dzięki ksryzysowej sytuacji, w jakiej znajdują się państwa Europy Zachodniej.

W opinii wicepremiera, kryzys ten wynika z wdrożonego w krajach Europy Zachodniej modelu państwa opiekuńczego, dziś bankrutującego – nie tylko finansowo, ale także moralnie, poprzez oduczenie obywateli odpowiedzialności za siebie i za swoje rodziny. Kryzys Zachodu i kryzys państwa opiekuńczego to niepowtarzalna szansa dla Polski na wykonanie skoku technologicznego, na przeskoczenie „kilku pięter” i pominiecie pewnych faz rozwoju. Taki przeskok, zdaniem Gowina, jest możliwy – za przykład może służyć rozwój płatnosci bezgotówkowych w Polsce: nigdy nie rozpowszechniły się w obrocie płatności czekami, dzięki czemu w latach 90-tych bardzo szybko weszliśmy w powszechne płatności kartą. Za przykład sukcesu w skali gospodarki jako całości, Jarosław Gowin wskazał na Singapur, który nw ciągu 40 lat z upadłego państewka stał się potęgą technologiczną i gospodarczą.

Zdaniem Gowina, Polska także powinna mieć ambitne plany rozwojowe, a jako element kluczowy dla ich zrealizowania wskazał wspieranie nauki. Pomimo deklarowanego liberalizmu gospodarczego, wicepremier wskazał, że jego zdaniem gospodarki światowe weszły w taką fazę rozwoju, w której także czysty liberalizm nie daje odpowiedzi na wszystkie wyzwania. Do rozwoju przemysłu, opartego na nowych technologiach konieczna jest aktywna działalność państwa – z jednej strony poprzez system grantów (stosowany na przykład dla wsparcia polskiej branży dronowej), a z drugiej strony, poprzez odpowiednie kreowanie popytu zamówieniami publicznymi. Jako przykłady mądrej roli państwa we wspieraniu rozwoju gospodarczego, opartego na nowych technologiach, Gowin wymienił właśnie zamówienia publiczne, adresowane do sektora produkcji bezzałogowców czy zamówienia samorządowe w zakresie nowoczesnego taboru transportowego, napędzanego elektrycznie, które można by zrealizować w Polsce. Taką strategię wspierania własnego przemysłu stosują choćby Stany Zjednoczone – przedsięwzięcia Elona Muska (m.in. Tesla Motors) niekoniecznie zakończyłyby się tak spektakularnymi sukcesami, gdyby nie wparcie od amerykańskiego rządu, właśnie poprzez zamówienia publiczne.

Wicepremier Gowin podkreślił także, że celem rządu jest sprawienie, żeby młodzi przedsiębiorcy
i młodzi naukowcy otrzymali w Polsce szanse na błyskotliwe kariery biznesowe i naukowe – Polska nie może bowiem nie uczestniczyć w czwartej rewolucji przemysłowej.

Powrót