Innovatica 2017

Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji1 w polskiej gospodarce przyznawana jest w następujących kategoriach:

 • Innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji,
 • Innowacyjnego rozwiązania – produktu / technologii / usługi,
 • Osobistości innowacyjnej.

Kapituła Nagrody

 • Zbigniew Dworzecki, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa
 • Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
 • Andrzej Arendarski, Prezes KIG
 • Patrycja Klarecka, Prezes PARP
 • Michał Kleiber, Były Prezes PAN

Zasady przyznania nagrody

Ocenę zgłoszonych wniosków dokonuje Kapituła powołana przez Prezesa KIG p. Andrzeja Arendarskiego, ona również decyduje o przyznaniu nagród.

Wnioski o przyznanie nagród mają prawo zgłosić organizacje członkowskie KIG, członkowie Kapituły oraz firmy/uczelnie/organizacje, zaangażowane we wdrażanie innowacyjnych strategii.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 1 października do godz. 12:00:

 • na adres mailowy (podpisany skan): estusinska@kig.pl
 • lub pocztowo na adres: Trębacka 4, 00-074 Warszawa (z dopiskiem „INNOVATICA”)

Przy ocenie wniosków uwzględnione zostaną następujące kryteria:

Korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji 50 pkt
Poprawa pozycji konkurencyjnej w kraju i na świecie wynikająca z wdrożenia innowacji 20 pkt
Forma zabezpieczenia własności intelektualnej 20 pkt
Korzyści dla środowiska wynikające z wdrożenia innowacji 10 pkt

Przy ocenie wniosków z kategorii innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji oceniane będą łącznie wszystkie rozwiązania zarówno o charakterze technicznym i organizacyjnym oraz proinnowacyjne działania zarządu (filozofia rozwoju firmy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań).

Przy ocenie wniosków z kategorii osobowości innowacyjnej oceniane będą zasługi twórców innowacyjnych rozwiązań, szefów firm / uczelni / organizacji wdrażających filozofię rozwoju poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, osób szczególnie zasłużonych dla promowanie rozwoju gospodarczego poprzez innowacje.

Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce ma dwie klasy:

 • Nagroda główna – statuetka i dyplom – przyznawana po jednej w każdej kategorii
 • Wyróżnienie – dyplom – do trzech w każdej kategorii.

 

Lista nagrodzonych Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji „INNOVATICA” 2016

W kategorii „Innowacyjna firma”

Creotech Instruments S.A.

Creotech Instruments to spółka, która zajmuje się badaniami i rozwojem w branży kosmicznej. Jest jedyną polską firmą, która w swoich ambicjach ma ofertę pełnej obsługi związanej z projektowaniem i wykonywaniem lotnych komponentów systemów satelitarnych.

W kategorii „Rozwiązanie innowacyjne”

Cada Casa Sp. z o.o.

Cada Casa jest twórcą innowacyjnego systemu budowy domu, który skraca czas budowy do 70%, obniża koszty inwestycji, zmniejsza zużycie energii i szereg innych korzyści.

W kategorii „Osobowość innowacyjna”

Tomasz Nasiłowski

Jury zwróciło uwagę na dużą wiedzę specjalistyczną doktora Tomasza Nasiłowskiego z dziedziny fotoniki oraz otwarty umysł, które pozwoliły mu powołać do życia firmę InPhoTech, która dziś, po wielu udanych projektach badawczo-rozwojowych, stanowi niezbędny dla postępu pomost między przemysłem a nauką.

 

Lista nagrodzonych Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji „INNOVATICA” 2015

W kategorii „Innowacyjna firma”

Young Digital Planet

Young Digital Planet to polskie przedsiębiorstwo działające w branży informatycznej, producent oprogramowania i rozwiązań edukacyjnych. Swoim zasięgiem obejmuje blisko 50 krajów świata, ściśle współpracuje z renomowanymi wydawnictwami: Cambridge University Press, Oxford University Press, Macmillan. Young Digital Planet dostarcza multimedialne zasoby edukacyjne i rozwiązania do ministerstw edukacji i wydawnictw rządowych m.in. w Chinach, Malezji, Kazachstanie, Chile, Chorwacji i na Słowacji.

W kategorii „Rozwiązanie innowacyjne”

KRAUCK-SYSTEMS

KRAUCK-SYSTEMS to system optymalizacji inwestycji budowlanych polegający na przygotowaniu wirtualnej budowy już na etapie planowania projektu. W rezultacie rozwiązanie pomaga już na wstępnym etapie wyeliminować miejsca konfliktów i zmniejszyć o blisko 20% koszty inwestycji. System został zweryfikowany na blisko 250 inwestycjach na całym świecie.

W kategorii „Osobowość innowacyjna”

Grzegorz Benysek

Grzegorz Benysek jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Elektrycznej. Jego działalność naukowa skoncentrowana jest na intensyfikacji współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami. Z firmą Elektroenergetyka opracował pierwszy na rynku inteligentnych urządzeń elektrycznych terminal realizujący ładowanie akumulatorów pojazdów elektrycznych we współpracy ze wszystkimi użytkownikami. Pan Benysek współpracuje również z firmami w zakresie wdrażania do przestrzeni gospodarczej rozwiązań dotyczących nabrzeżnej infrastruktury zasilającej statki w energię elektryczną.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej przyznał w tym roku również specjalne wyróżnienia.

Nagroda Specjalna dla Marcina Beme

Marcin Beme to założyciel i CEO Audioteka.pl, serwisu z audiobookami, który dziś obecny jest w 23 krajach. W 2012 roku magazyn BRIEF wymienił go wśród 50 najbardziej kreatywnych ludzi biznesu w Polsce. Również w tym samym roku został przez Internet Standard wybrany „Człowiekiem Roku Polskiego Internetu”. W 2013 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za promowanie kultury, wybitne osiągnięcia dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz za promowanie polskiej myśli technicznej. Pomimo zapracowania zawsze znajduje czas, by wesprzeć młodych innowacyjnych i poprowadzić Forum Młodych Przedsiębiorców. Bo przedsiębiorczość – to jak sam mówi – lifestyle.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zgłoszonym, a zwycięzcom gratulujemy!

 

Lista nagrodzonych Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji „INNOVATICA” 2014

W kategorii „Innowacyjna Firma”

DRUTEX S.A.

W kategorii „Rozwiązanie innowacyjne”

Syntetyczny substytut kości o właściwościach antybakteryjnych – stworzony przez grupę badawczą z Politechniki Krakowskiej w składzie: dr hab. Inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. dr hab. Regina Kijkowska, mgr inż. Dagmara Malina, prof. dr hab. Inż. Zbigniew Wzorek

W kategorii „Osobowość innowacyjna”

Rafał Brzoska

Serdecznie dziękujemy wszystkim zgłoszonym, a zwycięzcom gratulujemy! Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 17 czerwca podczas II dnia Kongresu Innowacyjnej Gospodarki o godz. 16:30 w Centrum Konferencyjnym Muranów (położonym w Muzeum Historii Żydów Polskich).

 

Lista nagrodzonych Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji „INNOVATICA” 2013

W kategorii „Innowacyjna Firma”

INTEX Ośrodek Innowacji Technicznych i Kooperacji

INTEX to firma obecna na polskim rynku od 1990 roku, specjalizująca się w produkcji wózków paletowych i wyposażenia magazynów, która projektuje rozwiązania pod konkretne potrzeby klienta w kraju i zagranicą. Wdrożyła już 15 projektów wynalazczych w zakresie wózków i ciągników specjalnych.

W kategorii „Rozwiązanie innowacyjne”

Grzejnik elektryczny „NOGEN” firmy „TERMO-EKO” Sp. z o.o.

Grzejnik „Nogen” to rozwiązanie, które znacznie obniża zużycie energii elektrycznej a jednocześnie zapewnia większą wydajność cieplną w porównaniu z dotychczas produkowanymi grzejnikami elektrycznymi.

W kategorii „Osobowość innowacyjna”

Tomasz Zmysłowski

Pan Tomasz Zmysłowski w ramach spółki INNOX Nova oraz Estom tworzy na Warmii i Mazurach transnarodową platformę powiązań nauki i innowacyjnych technologii z biznesem oraz inkubator nowych technologii współpracujący z siecią aniołów biznesu.

Jury przyznało również 2 Specjalne Wyróżnienia dla:

Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica

 

Lista nagrodzonych Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji „INNOVATICA” 2012

W kategorii „Innowacyjna Firma”

Kapituła Nagrody przyznała dwa wyróżnienia: dla firmy POLITECH Sp. z o.o., za zaawansowaną technologię produkcji opakowań do wyrobów kosmetycznych oraz dla Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach, za szeroką działalność wspierającą innowacje, w tym również innowacje proekologiczne. Firma POLTECH została zgłoszona przez Izbę Przemysłowo Handlową Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kandydaturę Euro-Centrum zgłosiła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

W kategorii „Innowacyjna Firma”

Nagrodę otrzymała ChM Sp. z o.o. – za prowadzoną od wielu lat i z dużymi sukcesami działalność produkcyjną i handlową w branży sprzętu medycznego. Firma produkuje i dostarcza na rynek międzynarodowy zaawansowane wyroby stosowane w leczeniu chirurgicznym. Kandydaturę firmy zgłosiła Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

W kategorii „Innowacyjna Uczelnia”

Nagrodę otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła w Sulechowie – za stworzenie na uczelni Centrum Energetyki Odnawialnej, prowadzącego szeroką działalność badawczą. Kandydaturę uczelni zgłosiła Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

W kategorii „Innowacyjne Rozwiązanie”

Nagrodę otrzymał Pan Profesor Jan Szopa-Skórkowski z Zakładu Biochemii Genetycznej Uniwersytetu Wrocławskiego za stworzenie „Innowacyjnego Polskiego Lnu” – nowego typu lnu, o ogromnym potencjale stosowania w medycynie. Kandydaturę Profesora zgłosiły Polska Izba Bawełny oraz Polska Izba Lnu i Konopi.

W kategorii „Innowacyjna Osobowość”

Nagrodę otrzymał Pan Profesor Stanisław Fic, Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego Politechniki Lubelskiej, za wieloletnią działalność naukowa i badawczą w dziedzinie budownictwa, w tym za projekty zmierzające do zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Kandydaturę Profesora zgłosiła Lubelska Izba Rzemieślnicza.

Nagroda specjalna

Otrzymał ją Profesor Francis Fukuyama za konsekwentnie podejmowane, nieszablonowe i inspirujące próby częściowego choćby wyjaśniania skomplikowanej społeczno-gospodarczej rzeczywistości.

 

Lista nagrodzonych Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie innowacji „INNOVATICA” 2011

W kategorii „Innowacyjny produkt”

Niskoemisyjny autobus miejski z szeregowym napędem hybrydowym.
Nagrodzony – Politechnika Poznańska wraz z Solaris Bus & Coach S.A.

Projekt wykonany przez Politechnikę Poznańską dla firmy SOLARIS Bus & Coach. W ramach projektu przewiduje się zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie nowego modelu autobusu miejskiego z szeregowym napędem hybrydowym. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na oszczędność kosztów eksploatacji – mniejsze zużycie paliwa, odzyskanie energii kinetycznej z hamowania, niższą emisję spalin. Realizacja projektu pozwoli firmie SOLARIS utrzymać pozycję lidera w branży producentów autobusów miejskich dając również dużą pewność sukcesu komercyjnego.

Jest to wzorcowy przykład współpracy nauki i przemysłu zapewniający sukces obu partnerom.

W kategorii „Innowacyjna usługa”

Paczkomaty 24/7 – innowacyjny system obsługi klientów – odbiorców i nadawców przesyłek.
Nagrodzony – InPost Paczkomaty Sp. z. o.o.

Paczkomaty 24/7 to nowoczesny system skrytek pocztowych, służący do nadawania i odbierania przesyłek czynny i dostępny 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Dzięki temu rozwiązaniu znikają ograniczenia towarzyszące usłudze kurierskiej – konieczność kontaktu z kurierem, określony czas pracy poczty czy kuriera. Usługa oparta jest na autorskim koncepcie biznesowym i technologicznym oraz własnych rozwiązaniach teleinformatycznych. Do sfinansowania wdrożenia umiejętnie wykorzystano możliwości jakie daje PO IG. Jest duża szansa na ekspansję zagraniczną.

Innowacyjność, która może istotnie wpłynąć na poprawę jakości życia ludzi a także znacznie zwiększyć możliwości obrotu towarowego.

W kategorii „Innowacyjne rozwiązanie”

Kampania MOVE YOUR IMAGINATION promująca Polskę na rynku niemieckim.
Nagrodzony – Polska Organizacja Turystyczna

Kampania promocji Polski na arenie międzynarodowej jako atrakcyjnej destynacji turystycznej poprzez przedstawienie Polski jako kraju, który stawia na młodość i kreatywność charakteryzujące się niezwykłą różnorodnością kulturową i przyrodniczą. Polska nie mówiła o tym wprost. Każdy odbiorca kampanii został zaproszony do samodzielnego odkrywania niezwykłej atrakcyjności naszego kraju. Polska zaprezentowana została poprzez animację, taniec współczesny, zabawę interaktywną nie używając żadnego tradycyjnego narzędzia.

Dzięki innowacyjnemu pomysłami i formie Polska Organizacja Turystyczna dotarła do milionów odbiorców z przekazem, który istotnie wzmacnia konkurencyjnej pozycji Polski na rynku.

W kategorii innowacyjnej firmy / uczelni / instytucji

Nagrodzony – Akademia Leona Koźmińskiego

Najlepsza niepubliczna uczelnie wyższa w Polsce. Jako jedyna w Europie Środkowo-Wschodniej posiada najbardziej prestiżową europejską akredytację EQUIS (European Quality Improvement System), posiada również akredytację AMBA (Association of MBAs), którą może się poszczycić tylko 140 najlepszych szkół biznesu na świecie. Uczelnia zapewnia studentom wolny dostęp do Internetu na całym swoim obszarze, w pełni zinformatyzowała obsługę studentów w systemie „Wirtualna Uczelnia”.

W kategorii „Innowacyjna Osobowość”

Nagrodzony – Prof. dr hab. Inż. Józef Suchy

Wybitny naukowiec, światowej klasy autorytet w dziedzinie odlewnictwa a szczególnie zastosowań informatyki w pracach badawczych i projektowaniu, wiceprezes FSNT-NOT. Jest inicjatorem powołania Centrum Innowacyjności NOT, które od 2001 roku realizuje obsługę innowacyjnych projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw finansowanych z budżetu państwa.

Projekty celowe uznane są za najbardziej efektywną formę wykorzystania środków publicznych na innowacje w przedsiębiorstwach.

Nagroda specjalna

Michał Boni
Minister – członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

Jako jedyny członek rządu, powołał zespół, który nie wdając się w bieżący spór polityczny, tworzy wizję przyszłej Polski. Za wizjonerstwo zawarte w Raporcie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”.

 

1Pojęcie innowacyjności może być określone zarówno:

 • zgodnie z definicją OECD jako – naukowe, technologiczne, organizacyjne, finansowe i handlowe działania niezbędne do stworzenia, wdrożenia i komercjalizacji nowego lub udoskonalonego produktu lub procesu,
 • zgodnie z definicją zawartą w komunikacie Kom. Eur. COM(1995) 688 jako – odnowienie i poszerzenie zakresu produktów i usług oraz ich rynków, ustanowienie nowych metod produkcji, podaży i dystrybucji, wprowadzenie zmian w zarządzaniu, organizacji pracy, oraz warunkach i umiejętnościach siły roboczej.