Prywatne: Rada Programowa

bio_ryszard_piotrowicz

Ryszard Piotrowicz – Kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Autor ponad stu prac oryginalnych, trzech monografii, licznych rozdziałów w książkach z dziedziny elektrokardiologii nieinwazyjnej, monitorowania holterowskiego i telemedycyny a także rehabilitacji kardiologicznej. Wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Założyciel i wieloletni przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny. Przewodniczący Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK. Od 2013 Prezydent International Society of Holter and Noninvasive Elektrokardiology (ISHNE). Aktualnie Przewodniczący Komisji ds Telemetryczny Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowany szczególnie diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu, a także opieką nad chorymi po zawale serca i operacjach kardiochirurgicznych serca. Zaangażowany w rozwój i upowszechnienie kompleksowej i hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej. Rozwijając praktycznie koncepcje H2H (from Hospital-To-Home) zainicjował i wraz z zespołem stworzył jako jeden z pierwszych w świecie system telerehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych. Inicjator i propagator skutecznych klinicznie rozwiązań technologii telemedycznych.

Powrót