Prywatne: Rada Programowa

Witold Orłowski – Główny Doradca Ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce transformacji gospodarczej i integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Jest dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożycielem Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, oraz głównym doradcą ekonomicznym PricewaterhouseCoopers Polska. Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, wiceprzewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda. W latach 1991-93 pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej, uczestnicząc w negocjacjach umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Polską a Unia Europejską. Lata 1993-97 spędził w Banku Światowym, w Departamencie Europy Środkowej. W latach 1995-2002 wicedyrektor, a następnie dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. W latach 2001-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. W przeszłości również doradca Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, doradca Ministra Finansów, członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, członek rad nadzorczych. Popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet i tygodników. Autor 8 książek i ponad 170 publikacji naukowych wydanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Niemczech, Austrii i Włoszech. W 1998 otrzymał Nagrodę Banku Handlowego dla najlepszej książki roku z teorii ekonomii i finansów.

Powrót