Aktualności

Laureaci Nagrody Prezesa KIG INNOVATICA 2016

21 lipca 2016

Tradycyjnie, przy okazji Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, wyłonieni zostali laureaci nagrody INNOVATICA. Ceremonia wręczenia nagród obyła się 9 czerwca 2016, podczas uroczystego finału VII Kongresu Innowacyjnej Gospodarki.

W tegorocznej edycji konkursu jury w składzie:

  • Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
  • Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego,
  • Zbigniew Dworzecki, Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej,
  • Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk,

przyznało nagrody w kategoriach: Innowacyjna firma, Rozwiązanie innowacyjne oraz Osobowość innowacyjna.

Laureaci

Innowacyjna firma: Creotech Instruments S.A.

Creotech Instruments to spółka, która zajmuje się badaniami i rozwojem w branży kosmicznej. Jest jedyną polską firmą, która w swoich ambicjach ma ofertę pełnej obsługi związanej z projektowaniem i wykonywaniem lotnych komponentów systemów satelitarnych.

Nagrodę odbierał Jacek Kosiec, Dyrektor Programu Kosmicznego.

Rozwiązanie innowacyjne: Cada Casa Sp. z o.o.

Cada Casa jest twórcą innowacyjnego systemu budowy domu, który skraca czas budowy do 70%, obniża koszty inwestycji, zmniejsza zużycie energii i szereg innych korzyści.

Nagrodę odebrali Grzegorz Sperczyński, COO firmy oraz Ekaterina Stelmaszczyk, żona Prezesa Grzegorza Stelmaszczyka.

Osobowość innowacyjna: Tomasz Nasiłowski

Jury zwróciło uwagę na dużą wiedzę specjalistyczną doktora Tomasza Nasiłowskiego z dziedziny fotoniki oraz otwarty umysł, które pozwoliły mu powołać do życia firmę InPhoTech, która dziś, po wielu udanych projektach badawczo-rozwojowych, stanowi niezbędny dla postępu pomost między przemysłem a nauką.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Powrót