Aktualności

Otwarcie VII Kongresu Innowacyjnej Gospodarki: rząd, samorząd i biznes o planach rozwoju

13 lipca 2016

W wypełnionym po brzegi audytorium Centrum Nauki Kopernik Krajowa Izba Gospodarcza otworzyła VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Otwarcie uświetnili przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz biznesu.

VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki rozpoczął się 8 czerwca 2016. Wśród gości, którzy wystąpili podczas jego otwarcia, byli: Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego; Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy; Maciej Witucki, przewodniczący rady nadzorczej Orange Polska.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Arendarski, otwierając wydarzenie, powiedział: – Kongres Innowacyjnej Gospodarki od początku był miejscem, gdzie głośno zaczęto mówić o kurczeniu się potencjału rozwojowego, opartego m.in. na niższych kosztach, a także o „pułapce średniego dochodu”, w którą może wpaść nasza gospodarka. Recepta na to jest jedna – rozwój innowacyjności i wzrost konkurencyjności. Naszym celem od początku jest przede wszystkim zdiagnozowanie najważniejszych barier hamujących innowacyjność i przekazanie wskazówek do tworzenia polityki proinnowacyjnej w Polsce. Andrzej Arendarski, korzystając z obecności przedstawicieli rządu, zwrócił także uwagę na rolę państwa we wspieraniu rozwoju gospodarki innowacyjnej: – Polska gospodarka nie wejdzie na innowacyjne tory bez odpowiedniej polityki proinnowacyjnej państwa. Cieszymy się, że nowy rząd, w szczególności kierownictwo Ministerstwa Rozwoju, dostrzega znaczenie wzrostu innowacji w gospodarce i mamy nadzieję, że wnioski z poprzednich i tegorocznego Kongresu zostaną uwzględnione w strategicznych działaniach rządu. Podkreślę, że wiele barier hamujących innowacyjność wciąż tkwi w absurdalnych przepisach oraz braku odpowiednich zachęt, finansowych czy prawnych, do inwestowania w innowacyjność. Mam nadzieję, że efektem ogłoszonego niedawno Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju będzie szybka likwidacja wielu uciążliwych barier.

Kolejny mówca, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin również odniósł się do opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju planu, wskazując go właśnie jako jeden z elementów, budujących proinnowacyjny klimat dla polskiego biznesu. Jarosław Gowin wskazał także, w jaki sposób powinna jego zdaniem wyglądać aktywna rola państwa we wspieraniu innowacyjnych przedsięwzięć. Pomimo deklarowanego liberalizmu gospodarczego, wicepremier wskazał, że jego zdaniem gospodarki światowe weszły w taką fazę rozwoju, w której czysty liberalizm nie daje odpowiedzi na wszystkie wyzwania. Do rozwoju przemysłu, opartego na nowych technologiach konieczna jest aktywna działalnosć państwa – z jednej strony poprzez system grantów (stosowany na przykład dla wsparcia polskiej branży dronowej), a z drugiej strony, poprzez odpowiednie kreowanie popytu zamówieniami publicznymi. Jako przykłady mądrej roli państwa we wspieraniu rozwoju gospodarczego, opartego na nowych technologiach, Gowin wymienił właśnie zamówienia publiczne, adresowane do sektora produkcji bezzałogowców czy zamówienia samorządowe w zakresie nowoczesnego taboru transportowego, napędzanego elektrycznie, które można by zrealizować w Polsce. Taką strategię wspierania własnego przemysłu stosują choćby Stany Zjednoczone – przedsięwzięcia Elona Muska (m.in. Tesla Motors) niekoniecznie zakończyłyby się tak spektakularnymi sukcesami, gdyby nie wparcie od amerykańskiego rządu, właśnie poprzez zamówienia publiczne.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił z kolei, że priorytetem w przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju planie jest właśnie innowacyjność. Wymieniając filary tzw. „planu Morawieckiego” wiceminister wskazał, że ich skuteczna realizacja ma nastąpić poprzez działania innowacyjne: reindustrializacja ma się dokonać poprzez innowacje technologiczne i cyfryzację; rozwój małych i średnich przedsiębiorstw ma nastąpić dzięki wspieraniu ich potencjału nowatorskiego; ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne ma dotyczyć przede wszystkim produkcji wysokomarżowej; także mobilizacja kapitału będzie znacząca, o ile dotyczyć będzie produktów i usług o dużej wartości dodanej.

Wiceminister zwrócił także uwagę, że ważnym wyzwaniem w tej chwili jest zmobilizowanie sektora prywatnego do inwestowania w badania i rozwój oraz w innowacje, ponieważ obecnie działania te są podejmowane przede wszystkim (w ok. 2/3) przez sektor publiczny. Polska powinna także zmierzać do zwiększenia nakładów na badania i rozwój, liczonych w stosunku do PKB – w tej chwili te wydatki stanowią 0,94% wartości PKB i jest to dwukrotnie mniej niż średnia dla UE i trzykrotnie mniej, niż unijny cel na rok 2020.

Jerzy Kwieciński zapowiedział, że Ministerstwo Rozwoju planuje w najbliższych latach przeznaczyć na wspieranie rozwoju gospodarki innowacyjnej ok. 16 mld euro, które będą dysponowane z poziomu krajowego i z poziomu regionalnego.

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski podczas swojego wystąpienia podkreślał rolę miast we wdrażaniu innowacji. Zwrócił uwagę, ze Centrum Nauki Kopernik – miejsce, w którym spotkali się uczestnicy Kongresu – to obiekt wybudowany już 6 lat temu przez warszawski samorząd, w ramach szerszej koncepcji tworzenia nowoczesnego Powiśla, dziś zwieńczanej budową kampusu naukowego nauk humanistycznych.

Michał Olszewski zwrócił uwagę, że od 2007 roku Warszawa realizuje potężne inwestycje, wykonywane także siłami polskich przedsiębiorstw – choćby bydgoskiej Pesy czy wielkopolskiego Solarisa w zakresie transportu. Warszawa już od lat buduje tabor autobusowy w oparciu o autobusy elektryczne oraz pojazdy niskoemisyjne.

Zdaniem wiceprezydenta, wyzwaniem dla miast jest także walka o talenty, walka o przyciągnięcie innowacyjnych małych i średnich firm. W tym zakresie istotny jest wybór inteligentnych specjalizacji, w które miasto chce inwestować – Warszawa zdecydowała się na wybór m.in. biotechnologii, nanotechnologii, technologii smart i technologii telekomunikacyjnych. Sprzyjające warunki do rozwoju tych specjalizacji zapewniają m.in. Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego czy Kampus Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej na Ursynowie.

Jako przykłady innowacyjnych przedsięwzięć, realizowanych przez warszawski samorząd, Michał Olszewski wskazał projekt „Wirtualna Warszawa” i projekt „Warszawa 19115”, podkreślając inkluzywny, włączający mieszkańców charakter tego drugiego. Wspomniał także o tym, w jaki sposób Warszawa przygotowuje się do wyzwań, związanych ze starzeniem się społeczeństwa, prowadząc aktualnie pilotażowy projekt zapewnienia osobom starszym skuteczniejszej opieki, poprzez szerokie zapewnienie monitorowania parametrów życiowych.

Maciej Witucki, przewodniczący rady nadzorczej Orange Polska, w wystąpieniu zamykającym oficjalne otwarcie Kongresu zwrócił uwagę na ogromne znaczenie firm telekomunikacyjnych dla rozwoju technologii. Branża telekomunikacyjna jest dziś jednym z najważniejszych kreatorów innowacji, a równocześnie także beneficjentem tego, ze społeczeństwa te innowacje tak chętnie wdrażają. Maciej Witucki podkreślił także potencjał inwestycyjny Orange i dalszą wolę ze strony spółki do prowadzenia takiej działalności w Polsce na szeroką skalę.

Maciej Witucki wyraził również nadzieję, że rozwój polskiej gospodarki będzie postępował na tyle szybko, iż kongres innowacyjnej gospodarki będzie można jak najszybciej nazwać kongresem gospodarki konkurencyjnej.

Powrót