Paneliści V Kongresu

bio-Włodzimierz-PaszyńskiWłodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Absolwent Liceum im. Tadeusza Reytana (1969 r.) i Uniwersytetu Warszawskiego (1974 r.). W latach 1974-1987 nauczyciel języka polskiego w 8 Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV i 39 Liceum Ogólnokształcącym im. Ludowego Lotnictwa Polskiego, następnie, do 1990 roku, asystent na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W latach 1990-1998 kurator oświaty w Warszawie, w okresie 2001-2002 wiceminister edukacji. Do końca 2006 r, wykładowca w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie (w 1992 r. współtworzył jego program) i nauczyciel w 63 Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha. Prowadził także zajęcia na wydziałach: pedagogicznym i filologii polskiej UW. Obecnie zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Był ekspertem w zespole oświatowym działającym przy Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, współpracował z placówkami naukowo-badawczymi (m.in. z Instytutem Spraw Publicznych, Stowarzyszeniem Studiów i Inicjatyw Społecznych), licznymi organizacjami pozarządowymi i fundacjami. Uprawia publicystykę społeczną i literacką. Jest współautorem „Pamiętajcie o ogrodach” – nowego programu języka polskiego dla liceów i cyklu podręczników pod tym tytułem.

Do roku 1980 instruktor harcerski. W latach 1980-1981 członek Zespołu Ekspertów Oświaty. Jeden z liderów negocjacji programowych z ówczesnym Ministerstwem Oświaty i Wychowania. Po wprowadzeniu stanu wojennego w strukturach Oświaty Niezależnej, m.in. współredaktor bezdebitowego „Tu Teraz”.

W roku 1981 zorganizował (razem z Marzeną Okońską) pierwszą w Polsce klasę autorską (z autorskim programem nauczania i wychowania). U schyłku lat osiemdziesiątych, wraz z grupą przyjaciół tworzył autorskie liceum (obecne Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące przy ul. Bednarskiej). Był współautorem programu humanistycznego i wychowawczego dla tej szkoły, pracował w niej jako nauczyciel i wychowawca. Bezpartyjny, żonaty, ojciec trzech córek.

Powrót